Z činnosti mestskej polície 27.7.2011

[2011-07-29]
Z činnosti MsP Vďaka pozornosti občianky sa podarilo dostať včas a možno aj zachrániť život žene so zdravotnými problémami. Dňa 27.7.2011 o 10.55 hod. požiadala o pomoc hliadku MsP majiteľka bytu na Fándlyho ulici, ktorá vyjadrila obavy o svoju podnájomníčku, s ktorou sa niekoľko dní nevie skontaktovať, keďže nereaguje na telefonáty a neotvára dvere. Podľa oznamovateľky má podnájomníčka bytu zdravotné problémy, preto nie je vylúčené, že potrebuje pomoc. Oznamovateľka hliadku MsP požiadala o asistenciu pri otvorení bytu. Nakoľko bol v zámke zvnútra zasunutý kľúč a hliadka mala dôvodnú obavu o život a zdravie osoby nachádzajúcej sa vo vnútri bytu, dvere násilím otvorila. Obava hliadky sa potvrdila. Žena bola nájdená vo vážnom zdravotnom stave, s ťažkými dýchacími problémami. Bola jej privolaná RZP, ktorá ju odviezla na hospitalizáciu.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond