Mestská polícia na MDD v kasárňach

[2011-06-07]
Dňa 1.6.2011 organizoval Vojenský útvar 1049 Sereď „Deň detí veliteľa žpr PS Sereď“, na ktorom sa zúčastnila aj Mestská polícia Sereď.

V kontexte s prezentáciou ozbrojených síl, sme deťom ukázali výstroj, výzbroj a policajné vozidlo mestskej polície, v ktorom si mali možnosť vyskúšať zvukové a svetelné výstražné zariadenie a rádiostanicu.

Stretnutie príslušníkov mestskej polície s deťmi sa stretlo s veľkým úspechom, niektoré sa k stanovišťu MsP vrátili aj opakovanie. Posúďte sami podľa usmiatych tváričiek s policajnými čiapkami na hlavách a so zastavovacími terčmi v rukách.

Vaša mestská polícia

Mestská polícia na MDD v kasárňach

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018