Letná škola Mestskej polície Sereď v Zárubách

[2011-05-31]
V rámci kriminálno-preventívneho projektu Mesta Sereď - Mestskej polície Sereď s názvom “Bližšie k občanom“, realizovaného počas celého roka 2011, organizujeme v čase letných prázdnin pobytovú Letnú školu Mestskej polície v Zárubách.

Pobytová Letná škola MsP je určená deťom základných škôl, s trvalým pobytom na území mesta Sereď, ktoré majú dobré študijné výsledky, avšak pre nízky príjem svojej rodiny majú obmedzenú možnosť zúčastniť sa na inom detskom pobytovom tábore.

Letná škola MsP v Zárubách sa uskutoční v čase od 13.8.2011 do 19.8.2011 v Rekreačnom stredisku Záruby – Jahodník, kde bude pre deti pripravený bohatý rekreačný, turistický, športový a široko preventívne koncipovaný program.

Letnej škole MsP v Zárubách sa zúčastní 20 žiakov stredného školského veku, ktorí budú vybraní v spolupráci so základnými školami a sociálnym oddelením mesta Sereď.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Mgr. Karin Kapustovú – oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď, na t.č. 031 789 25 41.

Tešíme sa, že vďaka úspešne získanému grantu môžeme stráviť veľa pekných chvíľ s deťmi nášho mesta.

Vaša mestská polícia

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018