Mestská polícia deťom

[2011-05-31]
V čase letných prázdnin Mestská polícia Sereď pripravila pre deti mladšieho školského veku denné Letné školy Mestskej polície – denné letné tábory s MsP, ktoré budú realizované v spolupráci so Základnou školou Komenského v Seredi, Centrom voľného času a Školským klubom pri ZŠ Komenského.

Denná forma letných táborov s MsP a Amoskom bude realizovaná v nasledovných termínoch:

1. turnus: 1. -8. júla 2011
2. turnus: 11. – 15. júla 2011
3. turnus: 18. – 22. júla 2011
4. turnus: 22. – 26. augusta 2011

Prihlášky na denné letné tábory je možné vyzdvihnúť si a odovzdať v Školskom klube pri ZŠ Komenského v čase od 14.00 h do 17.00 h, v termíne do 15.06.2011.

Letné školy MsP s denným programom sú jednou z aktivít kriminálno-preventívneho projektu Mestskej polície Sereď „Bližšie k občanom“, ktorý bude počas roka 2011 v Seredi realizovaný vďaka získanému grantu z výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Mgr. Karin Kapustovú – oddelenie kriminálnej prevencie MsP Sereď, na t.č. 031 789 25 41. Tešíme sa na pekné chvíle, ktoré nás spoločne čakajú

Vaša mestská polícia

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond