Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie

[2011-05-02]
Mesto Sereď - Mestská polícia
vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nových zamestnancov mesta s funkčným zaradením:

1) PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE
Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
- vek: nad 21 rokov
- vzdelanie stredoškolské s maturitou
- bezúhonnosť, preukazuje sa výpisom z reg.trestov
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- vodičský preukaz sk.B

Žiadosti o zamestnanie spolu so štrukturovaným životopisom treba zaslať na
e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk alebo
písomne na adresu: Mestská polícia, Poštová 3040/10, Sereď do 20.5.2011.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018