Nákladné auto zostalo zapadnuté na trávniku

[2011-03-04]
Ďakujeme občanom, ktorí dňa 4.3.2011 (krátko po dvanástej hodine) postrehli, že na Mlynárskej ulici, vo vnútrobloku, je na zatrávnenej ploche zapadnuté nákladné vozidlo a oznámili túto skutočnosť Mestskej polícii Sereď. Vodič si po vykládke elektrospotrebičov chcel skrátiť cestu cez trávnik, pričom zapadol a tým, ako sa snažil vyjsť z premočenej pôdy, pretáčaním kolies rozryl trávnik.

Na miesto bola vyslaná hliadka, súčasne bola udalosť monitorovaná kamerovým systémom. Hliadka zistila, že vodič nákladného vozidla zn. Mercedes, bielej farby s bratislavským EVČ, chcel po vykládke tovaru z miesta odísť tak, že prejde cez trávnik. Zámer sa mu nepodaril a okrem toho, že sa dopustil priestupku podľa § 25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke, poškodil trávnik.

Za priestupok mu bola uložená pokuta podľa zákona č 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vodič bol hliadkou MsP vyzvaný, aby si zabezpečil odtiahnutie vozidla a dal poškodený trávnik v priebehu dňa do pôvodného stavu. V prípade, ak tak neurobí, bude MsP vo veci opätovne konať.

Vaša mestská polícia – odd. krim. prevencie
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond