Trestný čin prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora

[2011-02-10]
Dňa 8.2.2011 o 17:41 hod. prijala Mestská polícia Sereď oznámenie od občianky mesta vo veci odstaveného vozidla na ulici Dolnostredská na hrádzi. Na miesto bola vyslaná hliadka, ktorá zistila, že oznam sa zakladá na pravde a v zákaze vjazdu je odstavené motorové vozidlo Škoda Octavia bielej farby s nitrianskym EVČ, ktorého vodič sa týmto konaním dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nerešpektovaním dopravného značenia, za ktoré mu bola uložená bloková pokuta 30,- €.

Pri prejednávaní priestupku hliadka spozorovala podozrivé správanie sa osádky vozidla, a tiež vzhľadom na miesto, na ktorom bolo motorové vozidlo odstavené, nadobudla podozrenie, že sa môže jednať o trestný čin prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora podľa § 171 Trestného zákona.

Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Sereď, ktorá vykonala prehliadku vozidla a v interiéry vozidla pod zadnou sedačkou našla skladačku s neznámou látkou (pravdepodobne sa jedná o pervitín).

Vec zostáva v riešení OO PZ Sereď.

Vaša mestská polícia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond