Výber z denných hlásení mestskej polície 1.12.2010-27.1.2011

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond