Návšteva bohoslužby môže byť tiež rizikovým miestom, kde môžete byť okradnutí!

[2011-01-17]
Dňa 6. januára 2011 v poludňajších hodinách priniesol občan na útvar mestskej polície dámsku kabelku, ktorú našiel v koši pri chodníku na ulici M. R. Štefánika pred budovou bývalej školy. V kabelke sa okrem iných osobných vecí nachádzala peňaženka s dokladmi jej majiteľky, žiaľ už bez hotovosti. Nakoľko sa nepodarilo zistiť telefonický kontakt na pani, ktorej doklady sa v kabelke nachádzali, bola na adresu jej trvalého pobytu vyslaná hliadka, ktorá pani o náleze jej osobných dokladov a vecí vyrozumela. Pri zisťovaní okolností, za ktorých jej bola kabelka odcudzená, pani uviedla, že jej ju odcudzil nejaký mladík v kostole počas omše. Krádež nahlásila na OO PZ, nevedela uviesť bližšie informácie súvisiace s osobou, ktorá jej kabelku odcudzila.

Mestská polícia v tejto súvislosti upozorňuje, aby ste nezabúdali na to, že podvodníci a zlodeji sú veľmi vynaliezaví. Vyhľadávajú miesta, na ktorých sa s vysokou pravdepodobnosťou môže naskytnúť príležitosť na krádež. Uprednostňujú miesta, na ktorých sa schádza väčší počet ľudí, ktorých pozornosť je zaujatá inou aktivitou než je sledovanie ohrozenia v svojej blízkosti. Žiaľ, návšteva kostola a pietnych miest, najmä v čase sviatkov, nesie v sebe všetky potenciálne rizikové znaky miesta, kde je vysoká pravdepodobnosť, že budete v prípade nedostatočnej obozretnosti okradnutí. Schádza sa tu veľký počet ľudí, v čase sviatkov nie je výnimočná tlačenica, a v plnom pohrúžení do svojich myšlienok, čítaní a bohoslužby, nevenujete pozornosť dianiu okolo Vás.

Mestská polícia vyzýva občanov, aby mysleli na túto skutočnosť a mali svoje osobné veci vždy pri sebe, aby ich nenechávali ani na krátku chvíľu na miestach, kde ich nemôžu mať pod kontrolou (na dlážke, na vešiaku v lavici) a aby si všímali osoby, ktoré vedľa nich sedia či stoja.

Ak sa napriek týmto zásadám nevyhnete tomu, aby ste boli okradnutí, bezodkladne volajte mestskú políciu (t.č. 159, 031/7892541, 0903/434768)

Vaša mestská polícia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond