Kedy volať políciu

[2011-01-17]
Políciu je potrebné kontaktovať vždy, keď:
- vidíte, že sa vo vašom okolí deje niečo, čo sa vymyká normálnym zvyklostiam a zaužívaným pravidlám spolužitia,
- ste svedkom alebo účastníkom dopravnej nehody,
- ste svedkom konania, ktorým sa niekto pokúša o spáchanie sebevraždy,
- vidíte spadnuté elektrické vedenie,
- nájdete zbraň,
- spozorujete požiar,
- vidíte človeka v ohrození života (topiaceho sa, napadnutého iným človekom, zvieraťom, a pod.),
- vidíte človeka v bezvedomí, alebo zraneného človeka,
- niekto z vašich blízkych sa nevrátil domov, je potrebné nahlásiť stratenú osobu,
- vidíte páchanie priestupku alebo trestného činu, alebo vám je známe, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin,
- vidíte podozrivú osobu, ktorá sa potuluje po okolí, kde bývate,
- vidíte neznámu osobu ako uteká od zaparkovaných áut, od domu/bytu, kde bývate,
- niekto neprirodzene kričí a neviete kto a prečo, pričom usúdite, že osobe hrozí nebezpečenstvo,
- vidíte niekoho ako chodí od dverí k dverám, alebo okolo zaparkovaných áut, a pokúša sa ich otvoriť,
- vo vašom okolí jazdia pomaly sa pohybujúce vozidlá bez vytýčenej trasy alebo so zhasnutými svetlami,
- počujete podozrivé zvuky – trieskanie, rozbíjanie skla, a pod.,
- spozorujete podozrivé osoby, ktoré prespávajú v pivniciach, na schodištiach,
- spozorujete mládež užívajúcu návykové látky,
- vidíte opakované predávanie tovaru z vozidla,
- niekto ponúka tovar za nezvyčajne nízke ceny,
- spozorujete osobu ako prenáša majetok alebo veci pešo, v noci alebo keď takáto osoba beží alebo sa správa podozrivo,
- vidíte osobu, ktorá vniká do neobývaného domu,
- vidíte túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť nebezpečné,
- zistíte inú vážnu skutočnosť

Pamätajte na to, že ak ste boli svedkom nejakej udalosti a neoznámite to, umožňujete páchateľovi pokračovať v páchaní nelegálnej činnosti. Preto je dôležité kontaktovať políciu vždy, keď spozorujete čokoľvek, čo naznačuje na to, že sa niekto chystá na spáchanie priestupku alebo trestného činu, pácha ho, alebo zistíte, že bol spáchaný.
Kontaktovať môžete políciu štátnu (t.č. 158) alebo mestskú na t.č. 159, 031 789 25 41, 0903 43 47 68.

Vaša mestská polícia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond