Potvrdenie o vyplatených úrazových dávkach môžete žiadať aj elektronicky

[2014-10-30]

            Občania, ktorí potrebujú potvrdenie o príjme (k posúdeniu nároku na dávky vyplácané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, k posúdeniu nároku na štipendium alebo na iné účely) môžu o vydanie potvrdenia o poskytnutých dávkach úrazového poistenia vyplácaných ústredím Sociálnej poisťovne (úrazové renty, pozostalostné úrazové renty) požiadať viacerými spôsobmi.

  1. Písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1.
  2. Elektronicky prostredníctvom Formuláru pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne na adrese www.socpoist.sk.
  3. Telefonicky na linkách: 0906 171 989 (pre volanie zo zahraničia +421 906 171 989) alebo 02 3247 1989 (pre volanie zo zahraničia +421 2 3247 1989).
  4. Osobne o potvrdenie možno požiadať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, kde bude žiadosť vybavená na počkanie po identifikácii žiadateľa. O potvrdenie možno žiadať aj v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne (vchod z Cukrovej ulice v Bratislave).

zdroj : Sociálna poisťovňa

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond