Sociálna poisťovňa vydáva dôchodcom potvrdenia na bezplatné cestovanie vlakom v pobočkách a v ústredí na počkanie

[2014-10-30]

            V súvislosti s bezplatným cestovaním vlakmi pre dôchodcov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., vyžaduje na registráciu a vyhotovenie preukazu od poberateľov dôchodkov mladších ako 62 rokov, ktorým dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa, aj potvrdenie o výplate dôchodku.

            O vyhotovenie tohto potvrdenia môžu poberatelia dôchodku požiadať osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne (vchod z Cukrovej ulice v Bratislave). Sociálna poisťovňa im potvrdenie vyhotoví na počkanie.

            Dôchodcovia tiež môžu o potvrdenia požiadať aj telefonicky na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123; elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Potvrdenie im Sociálna poisťovňa zašle prostredníctvom pošty do 3 dní. Poberatelia dôchodkov môžu o potvrdenie pre účely bezplatného cestovania vlakom požiadať aj písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava. Táto forma je však zdĺhavá, preto ju neodporúčame.

zdroj: Sociálna poisťovňa

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond