1. december je Národný deň tiesňového volania linky 112

[2013-11-29]
V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond