MDD bezpečnostných a záchranných zložiek 31.5.2013

[2013-05-03]
Mestská polícia oznamuje, že akcia MDD bezpečnostných a záchranných zložiek pri vodnej ploche "Koleno", ktorá mala byť dnes od 8,00 hod. sa RUŠÍ pre počasie a nespôsobilý terén. Akcia bude zorganizovaná v náhradnom termíne, ktorý včas oznámime.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond