Oznam

Požadovaný oznam sa nanašiel
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond