Jarná preventívna deratizácia 19.4.-28.4.2022

Jarná preventívna deratizácia 19.4.-28.4.2022
[2023-04-19]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe