Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. Šulekovská

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín  - ul. Šulekovská
[2023-04-11]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. Šulekovská PDF [195 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond