Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ZŠ J. Fándlyho Sereď

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ZŠ J. Fándlyho Sereď
[2023-02-22]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ZŠ J. Fándlyho Sereď PDF [195 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe