Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín ul. Šulekovská, k.ú.Dolný Čepeň

[2022-04-05]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín ul. Šulekovská, k.ú.Dolný Čepeň PDF [200 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond