Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín "Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi"

[2022-03-25]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín "Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi" PDF [1.02 MB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond