Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Výstavba objektu Tepláreň Slovenských cukrovarov s.r.o. Sereď

[2021-03-16]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Výstavba objektu Tepláreň Slovenských cukrovarov s.r.o. Sereď PDF [373 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond