Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Hornočepeňská ulica

[2021-02-15]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Hornočepeňská ulica PDF [601 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond