Zber bioodpadov začne 15. marca

[2021-02-12]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond