Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Športová, Sereď

[2021-02-10]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul.Športová, Sereď PDF [710 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond