Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul. 8.mája, Sereď

[2021-02-05]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín-ul. 8.mája, Sereď PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond