Prvý tohtoročný zber skla od rodinných domov bude 7. januára

[2021-01-04]
Prvý tohtoročný zber skla od rodinných domov bude namiesto sviatku 6. januára realizovaný vo štvrtok 7. januára.
Zelené vrecia so sklom je potrebné vyložiť pred rodinný dom do 6:00 ráno.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond