Zber vianočných stromčekov

[2021-01-06]
Zber vianočných stromčekov bude realizovaný v dňoch 11., 12., 18. a 19. januára.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond