Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín - Sereď Vinárska ul. Mlynárska ul. Nám. Slobody

[2020-12-03]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín - Sereď Vinárska ul. Mlynárska ul. Nám. Slobody PDF [505 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond