Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Pod hrádzou Sereď

[2020-11-13]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Pod hrádzou Sereď PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond