Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín - Sereď Športová ul. ul. A. Hlinku

[2020-11-09]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín - Sereď Športová ul. ul. A. Hlinku PDF [428 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond