Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Novostavba Bytový dom ul. Vonkajší rad Sereď

[2020-11-05]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Novostavba Bytový dom ul. Vonkajší rad Sereď PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond