Upovedomenie o začatí správneho konania - Žiadosť o zmenu rozhodnutia Mesta Sereď č. sp. 10904/2019, OŽP 33231/2019 zo dňa 2.1.2020, časti týkajúcej sa náhradnej výsadby drevín

[2020-11-04]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania - Žiadosť o zmenu rozhodnutia Mesta Sereď č. sp. 10904/2019, OŽP 33231/2019 zo dňa 2.1.2020, časti týkajúcej sa náhradnej výsadby drevín PDF [192 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond