Upovedomenie o začatí správneho konania - Žiadosť o zmenu rozhodnutia v časti týkajúcej sa zmeny termínu platnosti rozhodnutia a termínu ukončenia náhradnej výsadby drevín v k.ú. Sereď

[2020-10-28]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania - Žiadosť o zmenu rozhodnutia v časti týkajúcej sa zmeny termínu platnosti rozhodnutia a termínu ukončenia náhradnej výsadby drevín v k.ú. Sereď PDF [193 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond