Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín v k. ú Sereď a k. ú. Horný Čepeň

[2020-10-23]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín v k. ú Sereď a k. ú. Horný Čepeň PDF [395 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond