Miestny poplatok za KO na rok 2020 bude splatný dňom 02.11.2020

[2020-10-12]

Prílohy

  • Miestny poplatok za KO na rok 2020 bude splatný dňom 02.11.2020. PDF [180 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond