Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď Pažitná ul. ul. Pod hrádzou

[2020-10-02]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď Pažitná ul. ul. Pod hrádzou PDF [316 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond