Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

[2020-09-18]

Prílohy

  • 1.Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov - ul. Slnečna II Sereď PDF [200 KB]
  • 2.Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu - ul. 8. mája Sereď PDF [201 KB]
  • 3.Upovedomenie o začatom správnom konaní o zmene Rozhodnutia Mesta Sereď č. sp. 2056 2019 OŽP 7172 2019 zo dňa 1.4.2019 PDF [193 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond