Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov - ul. Pažitná Sereď

[2020-09-16]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov - ul. Pažitná Sereď PDF [434 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond