Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Šulekovská Sereď

[2020-03-10]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Šulekovská Sereď PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond