Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Podzámska Sereď

[2020-03-03]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Podzámska Sereď PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond