Prehlásenia obce na určenie sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov na r. 2020

[2020-02-27]

Prílohy

  • prehlásenia obce na určenie sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov na r. 2020 PDF [204 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond