Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. I. Krasku Sereď

[2020-02-19]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. I. Krasku Sereď PDF [200 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond