Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď ul. D. Štúra

[2020-02-19]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín - Sereď ul. D. Štúra PDF [211 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond