Zber biologicky rozložiteľného odpadu začína 16. marca

[2020-02-18]

Prílohy

  • Zber biologicky rozložiteľného odpadu začína 16. marca PDF [303 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond