Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď ul. Kasárenská ul. Mierová ul. Fándlyho

[2020-02-04]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín - Sereď ul. Kasárenská ul. Mierová ul. Fándlyho PDF [375 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond