Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov - ul. Murgašova Sereď

[2020-01-21]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov - ul. Murgašova Sereď PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond