Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Hrnčiarska Sereď

[2020-01-08]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu - ul. Hrnčiarska Sereď PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond