Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď ul. D. Štúra

[2020-01-03]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sereď ul. D. Štúra PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond