Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov - ul. Spádová

[2019-12-03]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov - ul. Spádová PDF [198 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond