Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. 8. mája a Jesenského

[2019-11-20]

Prílohy

  • Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - ul. 8. mája a Jesenského PDF [370 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond